Apolinarego, Filipa, Róży 25 sierpnia, 2019 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Aktualności

6.01.2018

Wieczorek karnawałowy w Restauracji Plażowej

Restauracja Plażowa organizuje zabawę karnawałowo - walentynkową. Nie zwlekaj z decyzją, zapisz się już dziś! Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!

 

21.12.2017

Zakończenie projektu

Miejski Zakład Zieleni informuje, że zakończył realizację zadania pn. "Poprawa jakości wód zbiornika Piaski Szczygliczka - przeciwdziałanie sinicom"  dofinasowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie polegało m.in. na przeprowadzeniu 12 zabiegów mobilnej aeracji w okresie od marca do października br., przeprowadzeniu biomanipulacji poprzez wpuszczenie do dużego zbiornika szczupaka oraz zakupu chlorku magnezu który ma za zadanie wiązać jon fosforanowy i amonowy.

Całóść zadania wyniosła 157.109,60 zł dofinasowanie w postaci bezwrotnej dotacji na poziomie 93,43% 

5.12.2017

Miejski Zakład Zieleni zaprasza do udziału w procesie składania ofert

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w procesie składania ofert na wykonanie:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu:
1. smycz o szerokości min. 2 cm połączona z płaszczem przeciwdeszczowym w osłonie plastikowej w formie kulki oznakowany według projektu wykonanego przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym – sztuk 1000
2. teczka na dokumenty formatu A4 dwustronnie zadrukowana full kolor, lakierowana odporna na UV według projektu wykonanego przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym. – sztuk 500
3. kalendarz książkowy 2018 format A5 według projektu wykonanego przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym – sztuk 50
4. wykonanie reklamy na autobusie komunikacji miejskiej MZK Ostrów Wielkopolski (dotyczy autobusu dużego, projekt, przygotowanie autobusu, wyklejenie, opłata na rok z góry za ekspozycje reklamy) - projekt wykonany przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym – 1 komplet


W cenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia

Obowiązki oferenta:
Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem powyżej, oznakowanie każdego produktu według uzgodnień z Zamawiającym oraz dostawa na własny koszt we wskazane miejsce przez Zamawiającego,
Z uwagi na krótki czas realizacji zamówienia w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu Zamawiający wprowadzi do umowy kare umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu  zamówienia w wysokości 10% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin złożenia oferty:
Do dnia 8 grudnia 2017 roku do godziny 9.00

Miejsce i sposób złożenia oferty:
W siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Paderewskiego 2-6 lub na adres e-mail: mzz@mzz.com.pl
Oferta musi zawierać dane oferenta, cenę netto i brutto za całość zamówienia oraz oświadczenie, że oferent zdobył wystarczającą wiedzę aby wykonać przedmiot zamówienia.

Ocena ofert:
Kryterium: cena 100%

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
7 dni od podpisania umowy

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Pan Adam Baranowski  tel. 62 735 43 34

Zatwierdzono przez
Wojciech Białas
Prezes Zarządu MZZ Sp. z o.o.
 

8.11.2017

Modernizacja przelewu na zbiorniku wodnym Piaski Szczygliczka zakończona

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. informuje, że zakończono prace w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja budowli wodnej, przelewowo-dennej na zbiorniku Piaski - Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim.

Prace polegały m.in. na wymianie skorodowanych głównych zasuw w zaporze czołowej zbiornika Piaski Szczygliczka od ul. Limanowskiego.

Zadanie zostało dofinansowane bezzwrotną dotacją w wysokości 62.500,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

27.10.2017

Zakończenie prac na starym cmentarzu

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. informuje, że zakończył pracę w ramach projektu pn "Rewaloryzacja zieleni w obrębie zabytkowego cmentarza w Ostrowie Wielkopolskim" współfinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu .

Prace polegały m.in na pielęgnacji 63 szt. zabytkowych drzew z gatunku lipy, dokonano również nowych nasadzeń.

Na w/w prace pozyskano w formie bezwroztnej dotacji kwotę 39.882,78 zł